Korea
Japan
France
English
PRC最新消息

 

 

鰻 種 出 口

由 於 本 公 司 為 中 國 國 內 鰻 苗 最 大 批 發 商 之 一 , 與 各 鰻 場 關 係 良 好 , 故 可 挑 選 最 好 質 量 鰻 種 以 供 出 口 。 並 會 派 遣 本 公 司 經 驗 豐 富 人 員 到 達 鰻 場 驗 收 , 保 證 規 格 、 投 苗 時 間 、 顏 色 、 健 康 等 , 以 乎 合 不 同 顧 客 要 求 。 並 代 運 海 內 外 , 歡 迎 各 國 買 家 查 詢 , 有 興 趣 請 聯 絡 我 們

鰻 種 包 裝 出 口
鰻 種 篩 選 情 形

Copyright by Wai Kee Industrial Co.